Széchenyi Terv Plusz
Széchenyi Terv Plusz

2024.05.22

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2024. május 23.-án 17:00 órakor tartja a Pákozdi Polgármesteri Hivatalban.

Napirendi pontok:

1.Napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

2.Napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester Véleményező: Pénzügyi Bizottság

3.Napirendi pont: Előterjesztés a VADEX Mezőföldi Zrt-nek nyújtandó vissza nem térítendő támogatásról Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester Véleményező: Pénzügyi Bizottság

4.Napirendi pont: Előterjesztés a „Pákozd, 2024. évi útkarbantartási munkái a Pipacsos, Búza és Ribizli utak vonatkozásában” tárgyban egyszerűsített beszerzési felhívás ajánlatainak elbírálása

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

5.Napirendi pont: Előterjesztés Pákozd Nagyközség 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester Véleményező: Népjóléti Bizottság

6.Napirendi pont: Előterjesztés a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi Pákozd településen végzett munkájáról Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester Véleményező: Népjóléti Bizottság

7.Napirendi pont: Előterjesztés HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi intézményi beszámolója Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester Véleményező: Népjóléti Bizottság

Zárt ülés keretében:

1.Napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat számlavezető pénzintézetének kiválasztásáról Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Pákozd, 2024. május 22.

                   Kardos Ádám s.k. polgármester


Részletek
2024.05.03

Meghívó Helyi Választási Bizottság ülésére

Pákozd Helyi Választási Bizottság nyilvános ülését 2024. május 6.-án 16:15 órakor tartja a Pákozdi Polgármesteri Hivatalban

1. Napirendi pont: Egyéni listás jelölt nyilvántartásba vétele

Előterjesztő: Budai Lídia HVB elnök

Előkészítő: Szabadi-Gál Rita, a Helyi Választási Iroda vezetője

2. Napirendi pont: Bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolása

Előterjesztő: Budai Lídia HVB elnök

Előkészítő: Szabadi-Gál Rita, a Helyi Választási Iroda vezetője

 


Részletek