Az óvoda nyitvatartási rendje

Napi 6:00  – 17:00 óra közötti itt tartózkodás előzetes bejelentést nem igényel.

Hiányzások bejelentését az alábbi telefonszámokon kérjük 8:30-ig lejelenteni:

Hősök téri óvoda: 06-20-583 8426

Arany J. utcai óvoda: 22/ 271-595

 

Későbbi időpontban bejelentett gyermek távollétét nem tudjuk figyelembe venni.

 

A gyerekek érkezésének és távozásának rendje 

 • A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati ajtót zárjuk.
 • Az óvodában a szülővel, ismerőssel érkező gyermekért a szülő, ismerős felel.  Itt létével nem zavarhatja az óvoda életét.
 • A gyermeket óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportba, az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte.
 • Az óvónő által távozáskor, köszönés után átadott gyermekért a szülő felel.
 • A gyermek az óvodából csak törvényes gondviselővel távozhat. Ettől eltérő esetben csak bejelentést követően térünk el.
 • Válófélben lévő szülők esetén csak a bírói ítélet szerint megállapított, szülői felügyeletet gyakorló szülő viheti el a gyermeket. Vita esetén a gyermek láthatását az óvodán kívül a családban kell megoldani.


KÉRÉSEINK

A gyerekek étkeztetése 

 • Óvodánk napi háromszori étkezésről gondoskodik.
 • Az étkezési díj kiszámítása a gyermek intézményben történő tartózkodása alapján történik.
 • Étkezések díjfizetése az előre jelzett időpontokban esedékes, melyet az óvoda élelmezésvezetőjénél (Hősök téri óvodában) kérünk befizetni.


A gyerek ruházata

 • Legyen praktikus, kényelmes, tiszta, az időjárásnak megfelelő.

 

Váltóruha:

 • Fehérnemű (akár több is), póló, rövidnadrág, hosszúnadrág, pulóver, zokni, harisnya, udvari játszóruha, benti cipő,
 • A váltóruhákat, cipőket kérjük jellel ellátni.
 • A tornafelszerelés a következőket tartalmazza: rövidnadrág, póló
 • A szülők által hozott ágyneműben alszanak a gyermekek, melynek tisztántartásáról a szülő gondoskodik.

 

A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

 • Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat.
 • Beteg, megfázott, gyógyszert, láz-vagy antibiotikumot szedő, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a gyerek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyerek átvételének megtagadása.
 • Betegség után csak orvosi igazolással fogadjuk a gyermekeket!
 • Az óvónők gyógyszert nem adhatnak, de a gyermek általános egészségi állapotának fenntartásához szükséges kivételt tehetnek. (láz-, és fájdalomcsillapítás)
 • Az óvónők gyógyszert csak a szülő írásos kérése alapján, pontos gyógyszer adagolási utasítások alapján adhatnak, ha ez a gyermek általános egészségi állapotának fenntartásához szükséges (pl.: allergia)