2021. évi Rendeletek 

(a hatályos rendeletek megtalálhatóak az njt.hu oldalon)

 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2021. (I.5.) önkormányzati rendelete

a lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 16/2020. (VII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2021. (I.11.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 18/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2021. (I.13.) önkormányzati rendelete

a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek támogatásáról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

a közterület felügyeletről

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete

a 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2021. (V.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 8/2017 (V.30) önkormányzati rendelet módosításáról  

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete

a helyi pénzbeli és természetbeni szociális támogatási formákról szóló 27/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

a Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 8/2017 (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózatrhoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 9/2020 (VI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 9/2008 (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 8/2017 (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 •  Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 8/2017 (V.30) önkormányzati rendelet módosításáról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2013(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 •  Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2021. (XI.2.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 20/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2021. (X.2.) önkormányzati rendelete

a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásához

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2021. (XI.2.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 20/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2021. (XI.15.) önkormányzati rendelete

a változtatási tilalom elrendeléséről