2018. évi Rendeletek 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának

szabályairól szóló 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről és annak

végrehajtási szabályairól

 •  Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló

1/2017.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról       

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló

20/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

a Pákozd Építési Szabályzatáról szóló 5/2010. (III.29.)

önkormányzati rendelete módosításáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló

20/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló

2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelete

a lakásépítés, lakásvásárlás helyi támogatásáról szóló

2/2009. (II.23.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi szociális célú tűzifa juttatás kiegészítő támogatásáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelete

szociális célú tűzifa juttatásról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 20/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a napi intézményi élelmezési térítési díj alkalmazásáról