2020. évi jegyzőkönyvek

 

2020. évi jegyzőkönyvek

 

Január:

2020. január 14. rendkívüli ülés

2020. január 27. soros nyílt ülés

Február:

2020. február 24. soros nyílt ülés (1.rész)

2020. február 24. soros nyílt ülés (2. rész)

Június: 

2020. június 29. soros nyílt ülés (1. rész)

2020. június 29. soros nyílt ülés (2. rész)

2020. június 29. soros nyílt ülés (3. rész)

Július:

2020. július 15. soron kívüli nyílt ülés (1. rész)

2020. július 15. soron kívüli nyílt ülés (2. rész)

2020. július 27. soros nyílt ülés (1. rész)

2020. július 27. soros nyílt ülés (1. rész)

Augusztus: 

2020. augusztus 11. soron kívüli nyílt

2020. augusztus 31. soros nyílt

Szeptember: 

2020. szeptember 7. soron kívüli nyílt 

2020. szeptember 28. soros nyílt (1. rész)

2020. szeptember 28. soros nyílt (2. rész)

Október: 

2020. október 6. soron kívüli nyílt

2020. október 26. soros nyílt (1. rész)

2020. október 26. soros nyílt (2. rész)

2020. október 26. soros nyílt (3. rész)

2020. október 26. soros nyílt (4. rész)

November:

2020. november 3. soron kívüli nyílt 

 

 

 

Polgármester vészhelyzeti döntései:

1_2020(IV.02.) éves összesített közbeszerzési terv elfogadásáról

2_2020(IV.02.) a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása IV. számú módosításáról

3_2020(IV.02.) a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Megállapodás IV. számú módosításáról

4_2020(IV.02.) a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás XIII. számú módosításáról

5_2020(IV.02.) az Arany János utca forgalmának egyirányúsításáról

6_2020(IV.02.) az Ingókő utca, Budai út és Dózsa György utca által határolt lakóterület forgalmának korlátozásáról lakó-pihenő övezet táblák kihelyezéséről

7_2020(IV.02.) vagyonnyilatkozat tételére kötelesek vagyonnyilatkozata nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló szabályzata jóváhagyásáról

8_2020(IV.02.) a település zöldfelületeinek kaszálására vonatkozó árajánlatok elbírálásáról

9_2020(IV.02.) a Herke Szolgáltató Bt.-vel kötött szolgáltatási szerződésről

10_2020(IV.02.) polgárőrség céljellegű támogatásáról

11_2020(IV.02.) a Pákozd Nagyközség területén található játszóterek és szabadtéri sportparkol használatának átmeneti megtiltásáról

12_2020(IV.09) Pákozd Nagyközség közigazgatási területén található parkolók lezárásáról

13_2020 (IV.09.) számú határozat Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében "Orvosi eszköz" című alprogramba

14_2020 (IV.09.) számú határozat Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében "Orvosi rendelő fejlesztése" című alprogramba

15_2020 (IV.09.) számú határozat Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében "Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása" című alprogramba

16_2020 (IV.09.) számú határozat az óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről 

17_2020 (IV.21.) számú határozata "Pákozd közösségi tér kialakítása - park építés" tárgyú pályázat kivitelezési ajánlat elfogadásáról

18_2020 (IV.21.) számú határozata "Pákozd közösségi tér kialakítása - park építés" tárgyú pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában ajánlat elfogadásáról

19_2020 (IV.21.)számú határozata "Pákozd közösségi tér kialakítása - játszótéri eszközök beszerzése és építése " tárgyú pályázat kivitelezési ajánlat elfogadásáról

20_2020 (IV.21.)számú határozata "Pákozd közösségi tér kialakítása - játszótéri eszközök beszerzése és építése " tárgyú pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában ajánlat elfogadásáról

21_2020 (IV.21.)számú határozata az avar és kerti hulladék égetésének megtiltásáról

22_2020 (V.05.)számú határozata a VP6-19.2.1.-93-3-17 LEADER Helyi felhívások kódszámú az "Értékmentés a vidéki életminőség fejlesztése" című projekt Támogatói okirathoz kapcsolódóan támogatási előleg igénylése

23_2020 (V.05.)számú határozata a VP6-19.2.1.-93-4-17 LEADER Helyi felhívások kódszámú az "Megőrzendő örökség együttműködésben" című projekt Támogatói okirathoz kapcsolódóan támogatási előleg igénylése

24/2020. (V.08.) számú határozata a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokség 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóról

26/2020. (V.12.) számú határozata a Gárdonyi Rendőrkapitányság Pákozd 2019. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

29/2020. (V.26.) számú határozata az I/94. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás /4 (Pákozd)-SZV elnevezésű víziközmű-rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) Fejérvíz Zrt. általi elkészítésről és benyújtásáról

30/2020. (IV.27.) számú határozata a Bauputcz Kft. vételi árajánlatról a Pákozd 2134/74 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan

33/2020. (XI.5.) számú határozata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálásáról szóló szabályzat elfogadásáról

34/2020. (XI.12.) számú határozata Pákozd Nagyközség Önkormányzata épületeinek vízelvezetés munkálataihoz anyagbeszerzést megrendeléséről

35/2020. (XI.12.) számú határozata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

36/2020. (XI.20.) számú határozata a 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

37/2020. (XI.20.) számú határozata Pákozd Nagyközség Önkormányzata Stratégiai Ellenőrzési Terve 2021-2024. évi jóváhagyásáról 

38/2020. (XI.20.) számú határozata tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról 

39/2020.(XI.20.) számú határozata Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. évi munkatervéről 

40/2020. (XI.20.) számú határozata Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete átruházott hatáskörében hozott döntéshozatalairól 

115/2020. (XI.25.) számú határozata Pákozd Nagyközség közigazgatási területén züldhulladék gyűjtésének és elszállításának megrendeléséről 

116/2020. (XI.25.) számú határozata az iskolai körzethatárok véleményezéséről 

125/2020. (XI.27.) számú határozata a 193/2020. (X.26.) önkormányzati határozat hatályon kívűl helyezéséről 

126/2020. (XI.27.) számú határozata a Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár Központi Belterület, Börgönd, Csala, Kisfalud Városrészek) Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra

127/2020.(XI.30.) számú határozata a Pákozdi Kulturális Egyesületnek nyújtandó vissza nem térítendő támogatásról 

128/2020.(XII.2.) számú határozata a 2020. évi adóztatásról szóló beszámoló elfogadásáról

129/2020.(XII.2.) számú határozata igazgatási szünet elrendeléséről 

130/2020.(XII.2.) számú határozata Pákozd, Budai út 19.3-as lakásra vonatkozóan a bérbeadás jogcímének módosításáról 

131/2020. (XII.10.) számú határozata szakértelemmel rendelkező bizottság létrehozásáról

134/2020.(XII.16.) számú határozata Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról 

135/2020.(XII.18.) számú határozata a "Pallós és Társa" Bt. bérleti szerződésének megkötéséről 

136/2020. (XII.18.) számú határozata a vételi ajánlat elfogadásáról a Pákozd 2134/57 hrsz.-ú ingatlanra

137/2020. (XII.21.) számú határozata Megbízás a Pákozdi Nyitnikék Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) feladatainak ellátására