Alapítványunkról.

A törvényi előírásoknak megfelelve Alapító Okiratunk átdolgozásra került és az időközben történt változások is bejegyzésre kerültek.

 

a 2011 évi CLXXV. törvény (Ectv) és a 2013 évi V. Polgári Törvénykönyv szabályinak megfelelően.

PÁKOZD ÓVODÁSAIÉRT ALAPÍTVÁNY

PÁKOZD, HŐSÖK TERE 8.

 

AZ ALAPÍTVÁNY SZÁMLAVEZETŐ INTÉZETE:

B3 Takarékszövetkezet

Székesfehérvári Kirendeltsége

8000 Székesfehérvár, Budai út 42.

SZÁMLASZÁM: B3 TAKARÉK Szövetkezet  57800033-10002216

ADÓSZÁM: 18488917-1-07

 Alapítvány képviselője: dr. Kömüves Hajnalka kuratórium elnöke.

 Kuratórium további tagjai:

Palástiné Kovács Mária         

(alapítványi titkár)                                                    

Menyhártné Szabó Imola 

(gazdasági felelős)                                                    

Ascher Ágnes            

Besenyei Csaba                     

 Az alapítvány célja a pákozdi NYITNIKÉK ÓVODA mindenkori óvodásai közösségi aktivitásának támogatása, és az érdekükben és értük tevők együttműködésének összehangolása.A 3-7 éves gyermekek fő tevékenységformájához- a játékhoz- és ezen keresztül értelmi fejlődésükhöz történő hozzájárulás általános körülményeik javításával, és az eszköztárunk- játéktár- állandó bővítésével.Az óvoda nevelő, személyiség- és képességfejlesztő tevékenységét segítése, ismeretterjesztő tevékenységükhöz szükséges eszközök bővítése és az általános körülményeik javítása. A gyermekek játéktevékenysége feltételeinek javítása, óvodán kívüli, játékos versenyesek, ismeretterjesztő játékok szervezése és támogatása.Az egészséges életmód kialakításához szükséges eszközök beszerzése, melyek mozgásfejlődésüket is segítik.Környezetvédelmi, természet- és állatvédelmi tevékenységhez, az egészséges életmód szokásalakító tevékenység támogatásának segítése, mely kapcsolódik a Helyi Nevelési Program és az óvoda speciális célpontjainak támogatásához.Tehetséges és hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, egyéni fejlesztésükhöz szükséges tárgyi-, személyi feltételek megteremtésének segítése, vagy támogatása intézményi kereteken belül.

 

 

Alapítványunk jogosult a SZJA 1%-ának fogadására, melyet az Alapító Okiratban foglaltak szerint óvodás gyermekeink javára fordítunk. A kérelmek elbírálásáról a kuratórium dönt.

 

Eddigi állandó támogatások :     - báb-és zenés műsor anyagi fedezetének biztosítása

óvodásgyermekeink számára évi három alkalommal

Pápai PEGAZUS SZÍNHÁZ bérletes előadásaira         színházjegyek vásárlása( évi három alkalomra) a középső és         

nagycsoportos gyermekek számára

                                                   -a mindenkori nagycsoportos gyermekek számára autóbuszos                                                         

kirándulás útiköltségéhez hozzájárulás 150 km-ig.

 

A személyi jövedelemadózásban történő változások, és egyéb tényezők miatt alapítványunk támogatottsága csökkent, ezért sajnos kevesebb programot, eszköz, valamint játékvásárlást tudunk finanszírozni. A támogatottság növelésével a szülőkről jelentős terhet tudunk átvállalni, illetve több élménydús programot, játékot, egyéb eszközt biztosítani.

A támogatás felhasználását minden év májusáig nyilvánosságra hozzuk, annak jogszerűségét az Alapító Okiratban foglaltak szerint számlával igazoljuk.

Kérjük, lehetőségéhez mérten támogassák alapítványunkat, és ezáltal óvodás gyermekeinket.

 

Palástiné Kovács Mária

alapítvány titkára