2019. évi Rendeletek 

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

a Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

​8/2019. (VII.31.) önkormányzati rendelete

az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

​9/2019. (VII.31.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2013 (III.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

​10/2019. (IX.16.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2019. (XI.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

​12/2019. (XI.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

​13/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a napi intézményi élelmezési térítési díj alkalmazásáról

 • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

​14/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 15/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról