Nyitnikék Óvoda - Közzétételi lista

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

2017-2018. nevelési év


 A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

 

 

 

Az óvoda megnevezése

Pákozdi Nyitnikék Óvoda

Óvodavezető: Polyák Tiborné Nyiló Adrienn

E-mail: nyitnikek.ovi@t-online.hu

Az óvoda címe, székhelye, elérhetősége

8095 Pákozd, Hősök tere 8.

Telefon: 22/ 258-408

Az óvoda telephelye, elérhetősége

8095 Pákozd Arany János utca 1-5.

Telefon: 22/271-595

Alapító okirat száma 726-25/2017
OM azonosító 030017

 

1. Óvodapedagógusok száma:

ebből Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 13
ebből Szakvizsgázott 3
ebből Vezető óvodapedagógus 1

 

2. Dajkák száma:

ebből Dajka 6fő
ebből Dajka végzettséggel rendelkezik 6fő

 

3. Óvodatitkár száma: 1 fő

Pedagógiai asszisztensek száma: 2 fő 

Gondozó és takarító száma: 2 fő

4. Óvodai csoportok száma 2017/2018

Katica csoport 25fő
Napraforgó csoport 20fő
Szivárvány csoport 25fő
Méhecske csoport 24fő
Pillangó csoport 24fő
Maci csoport 18fő

 

 

 

Az óvodai nevelési év rendje:

 

A nevelési év: 2017.09.01-2018.08.31-ig tart.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig.

Nyitva tartás: 6:00-17:00 óráig

Intézményünk a 2017/2018. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:

Téli zárás: 2017. december 22. - 2017. január 2.

                  Ügyeletes óvoda: Székhely intézmény

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:

2017. október 20. péntek

2017. december 22. péntek

2018. március 10. szombat

2018. április 21. szombat

2018. augusztus 31. péntek

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el! Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőkből  és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét betöltött gyermeket az óvoda év közben is köteles felvenni.

Az alapító okirat szerint: 150 fő

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.

Az intézményben fizetendő térítési díj:

Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

- napi térítési díj: 450.-Ft/nap/fő

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:

 

-        a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek

-        tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek

-        azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos

-        akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek

-        akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság

-        akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

 

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Pedagógiai Program

Házirend

Éves munkaterv

A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.

A Házirend egy példánya - minden szülő számára a beiratkozáskor átadásra kerül.

Ünnepek, megemlékezések rendje:

Az óvoda SZMSZ és pedagógiai programjában meghatározottak szerint:


Szeptember 29.  Hagyományápolás, helyi sajátosság   szeptember 29.

December 6.      Mikulás

December 22.    Óvodai Karácsony

Február              Farsang

Március 14.        Március 15. Óvodai, hazafias

Március 28.        Húsvét

Május 2.-15.       Anyák napja

Május 29. hete   Gyerek nap

Május 26.-Június 2.   Nagycsoportos évzáró

 

ÓVODÁSAINK SZÁMÁRA TERVEZETT

KULTURÁLIS PROGRAMJAINK

 

1.

Október 9.   Báb- Színház/Szegedi Látványszínház

2.

November  Báb- Színház-Zene/Pegazus Színház

3.

December 4. Dramatikus játék/Nyitnikék Óvoda óvónői

4.

December 22. Karácsonyi műsor/Óvodások ünnepi műsora

5.

Február 1. Farsangi zenés műsor/Rosta Géza

6.

Február    Báb- Színház-Zene/Pegazus Színház

7.

Március 9.   Zenés-táncos hagyományőrző/Kákics Zenekar

8.

Április 5.     Báb/Húsvéti nyuszi/Portéka Színpad

9.

Május        Báb- Színház-Zene/Pegazus Színház

10.

Május 16.  Ugráló vár, arcfestés/mozgásos játékok/Mosolybirodalom Alapítvány

11.

 Június      Gyermeknapi műsor/Szegedi Látványszínház