2023. évi Rendeletek 

(a hatályos rendeletek megtalálhatóak az njt.hu oldalon)

 

 

  • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 15/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól 

  • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023(II.28.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2017. (VIII.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023.(III.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 8/2017(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023.(III.28.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

  • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023.(III.28.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól 

  • Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023.(IV.25.) önkormányzati rendelete

az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló 20/2013 (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről