Óvodánk múltja és jelene

 

 

Óvodánk múltja:

A feljegyzések szerint 1952. szeptember 3.-án nyílt meg Pákozdon az első óvoda, mely idényjelleggel, 22 gyermekkel működött. Ekkor csak a nyári hónapban volt felügyelet és főzés a gyermekek számára. Nyitva tartásunk az igényekhez igazodva 8-16-ig tartott, mivel a szülők ekkor hazamentek és vitték magukkal gyermeküket. A berendezési tárgyak nagyon kezdetlegesek voltak, játékeszközökkel is alig rendelkezett az óvoda.Ez a helyzet az 1960-as években kezdett megváltozni, amikor a szülői munkaközösség segítségével már babakocsit, hintalovat, szőnyeget, rollert, háromkerekű kerékpárt kaphattak a gyermekek.

Első állandó napközi otthonos óvodánk 1964-től egy csoporttal kezdte meg nevelő, oktató munkáját, és a napi nyitva tartás is 8-16 óráig tartott.A gyerekek nevelését Bognár Elemérné, Jolánka vállalta fel, akit a falu „óvó nénijeként” is emlegettek. Az első intézmény először a Budai úton fogadta a gyermekeket, majd 1965 szeptemberében költözött a Hősök terére, ahol a mai napig székhely intézményként működik. Ebben az épületben már folyóvíz, angol WC is volt, és konyha is helyet kapott.

1967-ben két csoportos óvodává fejlődött óvodánk, mert egyre több munkába álló édesanya igényelte gyermeke számára a felügyeletet. Reggel már 7 órától fogadtuk 16 óráig a gyermekeket. Ekkor már két óvó néni és két dajka néni foglalkozott a gyermekekkel. Ezek között a pedagógusok között előfordult, hogy előgyakorlattal és képesítéssel nem rendelkező is akadt.

1974-ben megkaptuk a bővítéshez szükséges engedélyt, és 1975. április 17-én újabb két csoporttal bővítették óvodánkat, és így 100 férőhelyes lett óvodánk.A fűtés évekig olajkályhákkal történt, a konyhán vegyes tüzelésű tűzhelyen főztek, a vízellátás hidroforral, szivattyúval történt, villanykörte és neonvilágítás adott fényt.

1976-ban nyitott szint és kerítést építettek az óvoda udvarára, és 1981-ben megtörtént az érintés-villámvédelmi felújítás is.

1985-ben nyugdíjazás miatt Erős Lászlóné, Márta lett az óvoda vezetője. Vezetői tevékenysége alatt felvállalta a fűtés korszerűsítését, a konyha felújítását.

1986-ban megtörtént a világtó testek teljes cseréje, és a konyhába beszerzésre került a hűtőszekrény, fagyasztó láda.

1987-ben a vezetékes ivóvíz bekötésére került sor, az olajkályhák cseréje cserépkályhákra történt. Ennek az évnek az őszén a kukás szemétgyűjtés rendszerének bevezetésére is sor került. A gyermek mosdóban lehetőség adódik a meleg vizes kézmosásra már.

1988-ban az óvoda teljes festése, mázolása megtörtént, a csoportokba elkezdődött a bőrfektetők és új székek vásárlása.Az óvoda nyitva tartását meghosszabbítottuk és 6:30-tól 17 óráig adtunk lehetőséget az óvodai életre.Ekkor már mind a négy csoportban legalább egy képesített óvodapedagógus dolgozott, akik szakközépiskolából érkeztek hozzánk. A személyi ellátottság terén a technikai személyzet létszáma is fokozatosan fejlődött. (csoportonként 1 dajka. élelmezésvezető, konyhai kisegítő)

1996-tól Bátori Lászlóné, Marika vette át az óvoda irányítását, aki folytatta elődei fejlesztő munkáját. Fontos volt számára, hogy a gyermekek egészséges környezetben, egészségesen éljenek, és e tevékenységét bizonyítja, hogy az óvoda csatlakozott az „Zöld Szíves” mozgalomhoz és az „Egészségesebb Óvodák” hálózatához. A szakmai munka színvonalának emelése érdekében a helyi óvodai programunkat kiegészítettük a Kompetencia Alapú Nevelés módszertanával is. E program keretében eszközkészletünk is sokat fejlődött.

1998-ban az óvoda közösségének és a szülők összefogásávallétrejött a Pákozd Óvodásaiért Alapítvány, amely komoly anyagi támogatást nyújt az óvodánkba járó gyermekek számára. A Szülők Közösségének működése is hatékony, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint támogatásuk színvonala.

Az óvoda jó hírnevének köszönhetően a gyermek létszám emelkedett és ez az igény magával hozta, hogy a Pákozdi Nyitnikék Óvoda 2010-ben öt csoportra fejlődött melyből két csoport az Arany János u. 2. szám alatti új, modern épületben kapott helyet.

Óvodánk jelene:

2012-ben nyugdíjazás miatt az óvoda vezetését Farkas Miklósné vette át, aki szintén a partneri igény és elégedettségnek való megfelelést tartja szem előtt.

Szakmai ellátottság szintjének emelése érdekében támogatja a kollégákat ismeretük megújításában, és már két kolléga rendelkezik szakvizsgával.A nevelő oktató munkát segítők is magasan képzettek, esetenként több végzettséggel is rendelkezők.

Büszkék vagyunk arra, hogy korszerű konyhánkban dietetikus irányításával, diétás szakács segítségével fel tudjuk vállalni a különböző étel-allergiával küzdő gyermekek étkeztetését is. Tárgyi feltételeink is sokat javultak az évek folyamán, mely hozzá segíti gyermekeinek a boldog gyermekkor megéléséhez.

2011-től csatlakozott óvodánk az „Ovi- Zsaru” programhoz mely során hasznos információkkal lesznek gazdagabbak gyermekeink.

2013-ban a gyermekmosdó teljes felújítása megtörtént a székhelyintézményben és ezzel párhuzamosan megkaptuk a „Füstmentes Óvoda” címet is.

2014-től a férőhely hiány szükségessé tette a hatodik csoport létrehozását is. Ebben az évben óvodánk megkapta a „Madár Barát” kitüntető címet.

2015-ben megtörtént a főzőkonyha felújítása, és a Hősök téri épület hőszigetelésével, nyílászárók cseréjével energiatakarékosabb lett intézményünk.

Sikeres pályázat révén 2015-ben „a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázisóvodája” címet kaptunk, mely feljogosít bennünket főiskolai hallgatók fogadására. Pedagógiai munkánk elismerésekéntmegkaptuk a „Zöld Óvoda” címet.

 2016-ban székhelyünkön elektromos hálózat felújítására került sor, ahol három csoportban kapnak helyet kis csoportosaink, akik két zárt játszótéren is játszhatnak a friss levegőn. Középső és nagy csoportosainkataz Arany János utcában, szintén három csoportban fogadjuk. Az óvoda-iskola átmenetet és az intézmények közötti jó kapcsolatot megkönnyíti számunkra az iskola közelsége. Mozgásigényük kielégítésére jól szolgál az „Ovi-Foci Pálya” használata, melyet egy sikeres pályázat eredményeként valósulhatott meg.

2016-ban a közlekedésre nevelési tevékenységünk támogatása érdekében rész vettünk a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogramban, mely során a „Biztonságos Óvoda”cím büszke tulajdonosai lettünk.

Környezettudatos nevelés érdekében aktív résztvevői vagyunk évek óta a „TeSzedd” mozgalomnak és a szelektív hulladék gyűjtés és újrahasznosítás terén is példa értékű tevékenységet folytatunk. Az egészséges életvitel kialakításának érdekében együttműködünk, a Gondolkodj Egészségesen Alapítvánnyal, és részt veszünk a „Nap Gyermekei” programban is. Az együttérzés, empátia fejlesztése érdekében jótékonysági tevékenységet is folytatunk. Ilyen alkalom volt a Gyógyító Mesedoktorok támogatói programjában való részvétel, mely sok családot megmozgatott óvodánkban. A különböző rendezvények színvonalának emelése érdekében aktív kapcsolatot ápolunk a Mosolybirodalom csapatával. Az OTP Bank Bozsik Intézményi programban évről évre eredményesen részt veszünk, mely által az alapítványtól sporteszközöket kapunk.

Óvónőink elhivatottságát tükrözi, hogy gyermekpályázatokra is nyitottak és ennek kapcsán vettünk részt a „Nem vagyunk mi kispályások” szurkolói pályázaton és a „Gárdonyi Géza mesepályázaton” is.

Szakmai munkánkat megfelelően felkészült szakemberek támogatják és az arra rászoruló gyermekek fejlesztése is biztosított számunkra a szenzomotoros, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógy testnevelő, szurdo pedagógus segítségével.

Óvodánkban a katolikus és református felekezet számára lehetőséget biztosítunkhitoktatásra.

Önköltséges foglalkozásokra igény szerint járhatnak gyermekeinksakk, angol, néptánc és gyermek jóga terén.

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományőrzésre, melyen belül kiemelt szerepet kap a hazafiságra nevelés. E tevékenység koordinálása érdekében létrehoztuk a Hagyományőrző Munkaközösséget, mely aktív munkájával biztosítja a hagyományápolást. Zöld Munkaközösségünk programjai által az egészségtudatos életmód kialakítására helyezi a hangsúlyt.

„Óvd magad, védd a környezeted”program által gyermekeinket a környezettudatos szemléletre, környezetünk óvására, védelmére neveljük.

 

Óvodánkban a gyermeki magatartás alakulása szempontjából modellértékűnek tartjuk az óvodapedagógusok, nevelő munkát segítők személyiségét, viselkedését.

Mindennapi nevelőmunkánk során játékba integrált korszerű, cselekvő-felfedező, alkotó képességet, kreativitást elősegítő tevékenységeket kezdeményezünk komplex módszerrel, melyek tartalmát a négy őselem, az évszakok, jeles napok, hagyományok határozzák meg.

 

Pedagógiai programunk tükrözi gyermekszeretetünket, tudásunkat, a gyermekek iránt érzett felelősségünket, segítőkészségünket, mely meghatározza nevelőmunkánkat.„Mi a gyermekszeretettel nem elégszünk meg
hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermeket.
Ismerd meg, hogy igazabban szerethessed,hogy mélyebben védelmezhessed,s jobban nevelhessed!”
/Nagy László/