Széchenyi 2020

Új bölcsőde létesítése Pákozdon

TOP-1.4.1-19-FE1-2020-00040

A kedvezményezett neve:
Pákozd Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: 
Új bölcsőde létesítése Pákozdon

A szerződött támogatás összege:
674 386 504 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2023.09.30.

A projekt azonosító száma:
TOP-1.4.1-19-FE1-2020-00040

A projekt bemutatása:

A projekt megvalósítása során új bölcsőde épület megépítésére kerül sor, amelyben 42 férőhely, 3 csoportszoba (14 fő x 3) kerül kialakítása. Az épület az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon valósul meg.

Az önkormányzat a bölcsődei ellátás biztosításával új közszolgáltatást hoz létre a településen, új munkahelyeket teremt, növeli a települési épített környezet értékét. A fejlesztés révén a korszerűsített bölcsődei szolgáltatás épülete mindenki számára egyenlő esélyben hozzáférhető lesz, köszönhetően a komplex akadálymentesítésnek.

Az önkormányzat a Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységei közül a B) Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény létrehozása tevékenységre, új épület építését valósítja meg.

A Felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül az alábbiak valósulnak meg:

  • Eszközbeszerzés;
  • Megújuló energiaforrások kialakítása;
  • Udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása;
  • Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése;
  • Babakocsi tároló létesítése;
  • Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása;
  • Kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése.
Vissza