Széchenyi Terv Plusz

Turisztikai látogatóközpont létrehozása Pákozdon

A kedvezményezett neve: 
Pákozd Nagyközség Önkormányzata

A projekt azonosító száma: 
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-FE1-2022-00001

A projekt címe: 
Turisztikai látogatóközpont létrehozása Pákozdon

A szerződött támogatás összege: 
380 999 929 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 
2024.12.31.

A fejlesztés tárgya, célja:
Ökoturisztikai központ létrehozása.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A turizmus hazánkban a nemzetgazdaság egyik kiemelt ágazatának számít, mind társadalmi, mind gazdasági-versenyképességi potenciáljai és hatásai révén. A megye és a Velencei térség egyik fontos célja, hogy a Budapestre érkező turisták tartózkodási idejének és költési hajlandóságának ennek köszönhető növekedését – közelsége révén- minél jobban ki tudja használni.

A lakosság jó közérzetének, életminőségének javítása megtartása, idegenforgalom számára vonzó környezet kialakítása, a természet és a környezet védelme, összességében egy egységes ökoturisztikai célterületi imázs megteremtése a projekt fő üzenete, mely a térségben kínálati oldalról erősen hiányosnak mondható.

Pákozd területi elhelyezkedése (Budapest és a Balaton közötti tengelyen, a Velencei-tó közvetlen partján, Velencei hegység kapujában) jelöli ki speciális helyzetét és lehetőségeit a hazai turisztikai térképen. Mind a természeti, mind a történelmi-kulturális értékei által olyan térségi turisztikai központtá válhat, mely hosszú távon biztosíthatja a település számára a fenntartható fejlődést. Ehhez a település turisztikai infrastruktúrájának komplex szemléletű fejlesztése szükséges, mely speciális, nagy vonzerőt jelenthet, növelve a térségben és helyben tartózkodási időt mindamellett, hogy a helyi lakosság számára jelentős megtartó és közösségépítő, életminőség javító szereppel bír. A működő, jól bejáratott megyei turisztikai központok mellett az olyan kis helyi központok, mint Pákozd infrastrukturális továbbfejlesztése jelentős térségi eredményekhez vezethet.

A projekt keretében tervezett tevékenységek megjelölése:

- Turisztikai látogatóközpont létrehozása;
- Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül:

a) Marketing tevékenység: a fejlesztett turisztikai attrakció piacra viteléhez kapcsolódó üzleti marketingtevékenység, promóció.

b) Akadálymentesítés – jelen felhívás 2.3. fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján

d) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 2.3. fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján

e) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum alapján

- Bella-tó családbarát pihenőhely, turisztikai-szabadidős-információs pont kialakítása;
- Látogatóközpont felszerelése, eszközbeszerzése;
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.

A projekt megvalósítási helyszínei: Kossuth Lajos Művelődési Ház (186 hrsz.) és a Bella tó (73/8 hrsz.).

A projekt célcsoportjai Pákozd teljes lakossága (valamennyi generáció), elsősorban a helyi lakosok, továbbá a település vonzáskörzetében élő, vagy Pákozdot turistaként felkereső lakosság, más településekről ide érkező látogatók

Vissza