Civil szervezetek

Polgári Lokálpatrióta Közéleti Klub Pákozdért

Az alapító tagok rendkívül fontosnak tartják, hogy a faluban megkezdődött fejlődés, megújulás mellett a közösség összetartozásában, összekovácsolásában is történjen pozitív változás. Fontos, hogy érezzék sajátjuknak az itt élők falujukat. A cél, hogy legyen lehetőség a megszólalásra mindazon polgárok számára, akik felelősen gondolkodnak közösségük iránt, úgy gondolják, hogy ötleteikkel, kiváló szervezőkészségükkel segíteni tudnak az itt élő immáron 3000 fő összekovácsolásában; azok számára, akik úgy gondolják, hogy szeretnének hozzászólni a település dolgaihoz. Egy település életének, fejlődésének megszervezése, összetartó ereje nézeteinktől függetlenül minden itt élő számára egyaránt fontos, ezért szeretnénk ezt a működés során is érvényre juttatni.

Kedves Polgárok!

Augusztusban megalakult a Polgári Lokálpatrióta Közéleti Klub Pákozdért.

Aki a klub tevékenységében segíteni szeretne, vagy véleményt kíván nyilvánítani, az a település érdekeit szem előtt tartva bátran megteheti.

Két lehetőség kínálkozik a klub működését segíteni kívánók részére:

1. Személyesen a negyedévente rendezendő összejövetelen.

2. Írásos formában:

- Levélben – a levélíró vállalva személyét – lehet kérdéseket feltenni, és ötleteket adni. A levelet a polgármesteri hivatal – Hősök tere 9. – kapuján kihelyezett ládába lehet bedobni. Ebben az esetben vagy a Pákozd hivatalos honlapján (www.pakozd.hu), vagy pedig a Község újságának hasábjain keresztül válaszolunk a megkeresésre.

- E-mailben: kkpakozd@gmail.com e-mail címre.

Az első alkalom témája: az utóbbi időben megszaporodtak a betörések, lopások a településen. Ez nem csak nekünk itt élőknek okoz problémát, hanem a hozzánk látogató pár éjszakát eltöltő vendégeinknek is. Ötleteikkel segítsenek, hogy minél kisebb anyagi ráfordítással – kihasználva a közösség erejét – elejét vegyük a betöréseknek, illetve elrettentsük az ilyen szándékkal érkezőket. Velencén jól működik a figyelő szolgálat, jó lenne ezt nálunk is megszervezni.

Bízunk benne, hogy sikerül egy jól működő közösségi életet kialakítani; a tagszámot minél több, a szűkebb pátriánk, településünk iránt felelősséget érző, elkötelezett polgárral bővíteni, akiknek javaslatai, ötletei és nem utolsó sorban véleménye van a falu jobbá és élhetővé tételével kapcsolatban. A jelentkezéseket november második hetéig lehet leadni névvel, elérhetőséggel a fent említett címekre. Természetesen azt követően is érkezhetnek vélemények és javaslatok, azok egy későbbi időpontban kerülnek megbeszélésre.

Az első összejövetel – amit november végére tervezünk – pontos helyét és idejét szórólapról fogják megtudni.

Polgári Lokálpatrióta Közéleti Klub Pákozdért

 

 

Vissza