2016.11.08

Bursa Hungarica

Felhívás

A BURSA HUNGARICA

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

beadási határideje az alábbi időpontra módosult:

2016. november 15.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.

Új határidők:

A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2016. november 15. 23:59

A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2016. december 15. 23:59

A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: www.emet.gov.hu

 

Dr. Kömüves Hajnalka

            jegyző

 


Részletek
2016.11.04

Bursa Hungarica 2017.

Bursa Hungarica 2017

BURSA HUNGARICA

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Pákozd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete 2016. szeptember 26-i ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az „A” és „B” típusú pályázatok kiírásáról.

A pályázat rögzítése és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2016. november 8.

Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ A BURSA ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATKEZELÉSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERÉBEN (EPER-BURSA RENDSZER) EGYSZERI PÁLYÁZÓI REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!

Ennek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Ha a pályázó már regisztrált a korábbi pályázati fordulókban a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, nem regisztrálhat újra, ő a meglévő felhasználónevével és jelszavával léphet be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázók a regisztrációt követően az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot, a kötelező mellékleteket csatolva a települési önkormányzathoz nyújtják be, ahol a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben érkeztetik és ellenőrzik.

A pályázatot az önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, a pályázati kiírásban feltüntetett mellékletekkel  együtt, amelynek átvételéről az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. A pályázati űrlap csak a kötelező mezők kitöltésével és a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együttesen érvényes.

Valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. ebben az esetben az önkormányzat hiánypótlást rendelhet el, vagy a pályázatot a bírálatból kizárhatja, és kizárását írásban indokolja.

A pályázatot az önkormányzat Népjóléti Bizottsága bírálja el.

A pályázókat az önkormányzat döntéséről ésa annak indokairól 2016. december 12-ig írásban értesíti.

A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

Dr. Kömüves Hajnalka

             jegyző


Részletek