2020. évi jegyzőkönyvek

 

2020. január 14. rendkívüli ülés

 

Polgármester vészhelyzeti döntései:

1_2020(IV.02.) éves összesített közbeszerzési terv elfogadásáról

2_2020(IV.02.) a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása IV. számú módosításáról

3_2020(IV.02.) a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Megállapodás IV. számú módosításáról

4_2020(IV.02.) a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás XIII. számú módosításáról

5_2020(IV.02.) az Arany János utca forgalmának egyirányúsításáról

6_2020(IV.02.) az Ingókő utca, Budai út és Dózsa György utca által határolt lakóterület forgalmának korlátozásáról lakó-pihenő övezet táblák kihelyezéséről

7_2020(IV.02.) vagyonnyilatkozat tételére kötelesek vagyonnyilatkozata nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló szabályzata jóváhagyásáról

8_2020(IV.02.) a település zöldfelületeinek kaszálására vonatkozó árajánlatok elbírálásáról

9_2020(IV.02.) a Herke Szolgáltató Bt.-vel kötött szolgáltatási szerződésről

10_2020(IV.02.) polgárőrség céljellegű támogatásáról

11_2020(IV.02.) a Pákozd Nagyközség területén található játszóterek és szabadtéri sportparkol használatának átmeneti megtiltásáról

12_2020(IV.09) Pákozd Nagyközség közigazgatási területén található parkolók lezárásáról

13_2020 (IV.09.) számú határozat Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében "Orvosi eszköz" című alprogramba

14_2020 (IV.09.) számú határozat Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében "Orvosi rendelő fejlesztése" című alprogramba

15_2020 (IV.09.) számú határozat Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében "Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása" című alprogramba

16_2020 (IV.09.) számú határozat az óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről 

17_2020 (IV.21.) számú határozata "Pákozd közösségi tér kialakítása - park építés" tárgyú pályázat kivitelezési ajánlat elfogadásáról

18_2020 (IV.21.) számú határozata "Pákozd közösségi tér kialakítása - park építés" tárgyú pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában ajánlat elfogadásáról

19_2020 (IV.21.)számú határozata "Pákozd közösségi tér kialakítása - játszótéri eszközök beszerzése és építése " tárgyú pályázat kivitelezési ajánlat elfogadásáról

20_2020 (IV.21.)számú határozata "Pákozd közösségi tér kialakítása - játszótéri eszközök beszerzése és építése " tárgyú pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában ajánlat elfogadásáról

21_2020 (IV.21.)számú határozata az avar és kerti hulladék égetésének megtiltásáról

22_2020 (V.05.)számú határozata a VP6-19.2.1.-93-3-17 LEADER Helyi felhívások kódszámú az "Értékmentés a vidéki életminőség fejlesztése" című projekt Támogatói okirathoz kapcsolódóan támogatási előleg igénylése

23_2020 (V.05.)számú határozata a VP6-19.2.1.-93-4-17 LEADER Helyi felhívások kódszámú az "Megőrzendő örökség együttműködésben" című projekt Támogatói okirathoz kapcsolódóan támogatási előleg igénylése

24/2020. (V.08.) számú határozata a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokség 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóról

26/2020. (V.12.) számú határozata a Gárdonyi Rendőrkapitányság Pákozd 2019. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

29/2020. (V.26.) számú határozata az I/94. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás /4 (Pákozd)-SZV elnevezésű víziközmű-rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) Fejérvíz Zrt. általi elkészítésről és benyújtásáról

30/2020. (IV.27.) számú határozata a Bauputcz Kft. vételi árajánlatról a Pákozd 2134/74 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan