2020. évi jegyzőkönyvek

 

2020. évi jegyzőkönyvek

 

2020. január 14. rendkívüli ülés

2020. január 27. soros nyílt ülés

2020. február 24. soros nyílt ülés

2020. június 29. soros nyílt ülés

2020. július 15. soron kívüli nyílt ülés

 

Polgármester vészhelyzeti döntései:

1_2020(IV.02.) éves összesített közbeszerzési terv elfogadásáról

2_2020(IV.02.) a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása IV. számú módosításáról

3_2020(IV.02.) a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Megállapodás IV. számú módosításáról

4_2020(IV.02.) a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás XIII. számú módosításáról

5_2020(IV.02.) az Arany János utca forgalmának egyirányúsításáról

6_2020(IV.02.) az Ingókő utca, Budai út és Dózsa György utca által határolt lakóterület forgalmának korlátozásáról lakó-pihenő övezet táblák kihelyezéséről

7_2020(IV.02.) vagyonnyilatkozat tételére kötelesek vagyonnyilatkozata nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló szabályzata jóváhagyásáról

8_2020(IV.02.) a település zöldfelületeinek kaszálására vonatkozó árajánlatok elbírálásáról

9_2020(IV.02.) a Herke Szolgáltató Bt.-vel kötött szolgáltatási szerződésről

10_2020(IV.02.) polgárőrség céljellegű támogatásáról

11_2020(IV.02.) a Pákozd Nagyközség területén található játszóterek és szabadtéri sportparkol használatának átmeneti megtiltásáról

12_2020(IV.09) Pákozd Nagyközség közigazgatási területén található parkolók lezárásáról

13_2020 (IV.09.) számú határozat Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében "Orvosi eszköz" című alprogramba

14_2020 (IV.09.) számú határozat Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében "Orvosi rendelő fejlesztése" című alprogramba

15_2020 (IV.09.) számú határozat Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében "Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása" című alprogramba

16_2020 (IV.09.) számú határozat az óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről 

17_2020 (IV.21.) számú határozata "Pákozd közösségi tér kialakítása - park építés" tárgyú pályázat kivitelezési ajánlat elfogadásáról

18_2020 (IV.21.) számú határozata "Pákozd közösségi tér kialakítása - park építés" tárgyú pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában ajánlat elfogadásáról

19_2020 (IV.21.)számú határozata "Pákozd közösségi tér kialakítása - játszótéri eszközök beszerzése és építése " tárgyú pályázat kivitelezési ajánlat elfogadásáról

20_2020 (IV.21.)számú határozata "Pákozd közösségi tér kialakítása - játszótéri eszközök beszerzése és építése " tárgyú pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában ajánlat elfogadásáról

21_2020 (IV.21.)számú határozata az avar és kerti hulladék égetésének megtiltásáról

22_2020 (V.05.)számú határozata a VP6-19.2.1.-93-3-17 LEADER Helyi felhívások kódszámú az "Értékmentés a vidéki életminőség fejlesztése" című projekt Támogatói okirathoz kapcsolódóan támogatási előleg igénylése

23_2020 (V.05.)számú határozata a VP6-19.2.1.-93-4-17 LEADER Helyi felhívások kódszámú az "Megőrzendő örökség együttműködésben" című projekt Támogatói okirathoz kapcsolódóan támogatási előleg igénylése

24/2020. (V.08.) számú határozata a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokség 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóról

26/2020. (V.12.) számú határozata a Gárdonyi Rendőrkapitányság Pákozd 2019. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

29/2020. (V.26.) számú határozata az I/94. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás /4 (Pákozd)-SZV elnevezésű víziközmű-rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) Fejérvíz Zrt. általi elkészítésről és benyújtásáról

30/2020. (IV.27.) számú határozata a Bauputcz Kft. vételi árajánlatról a Pákozd 2134/74 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan