AktualitásokÓvodai felvétel iránti kérelem

20….szeptember 1-től

(Az adatszolgáltatás önkéntes, a kért adatok nem hozhatók illetéktelen tudomására)

 

Alulírott……………...………………………………………... kérem gyermekem elhelyezését

a …………………………………………………………………........................….. óvodában.

 

GYERMEK NEVE:………………………………………………………………………….

Szül. hely, idő:………………………………………………………………………………..

Állampolgársága:……………………………………………………………………………..

Lakcíme:…………………………………………………………………………………..….

Tartózkodási helye:…………………………………………………………………………...

Taj szám:………………………………………………………………………………………

 

Anyja neve (leánykori név):…………………………………………………………………..

Állampolgársága:……………………………………………………………………………..

Lakcíme:…………………………………………………………………………………..….

Tartózkodási helye:………………………………………………………………………..…

Foglalkozása:…………………………………………………………………………..…….

Legmagasabb iskolai végzettsége:…………………………………………………….……..

Telefonszám, e-mail:………………………………………………………………….……...

 

Apja neve:…………………………………………………………………………………....

Állampolgársága:……………………………………………………………………………..

Lakcíme:……………………………………………………………………………………...

Tartózkodási helye:………………………………………………………………………...…

Foglalkozása:………………………………………………………………………………....

Legmagasabb iskolai végzettsége:…………………………………………………………...

Telefonszám, e-mail:………………………………………………………………………....

 

A gyermeket egyedülállóként nevelem:                                           igen                 nem

A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők:             igen                 nem

A szülői felügyeleti jogot nem gyakorló szülő megnevezése:……………………………….

…………………………………………………………………………………………....….

 

Családban élő kiskorúak száma és kora:…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Ebből: óvodás……. bölcsődés…….. otthon van…………

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülök:                   igen                 nem

GYES mellett munkát vállalok:                                                        igen                 nem

Főállású anya vagyok:                                                                      igen                 nem

3 vagy több gyermekes kedvezményre jogosult vagyok:                 igen                 nem

A gyermek SNI:                                                                               igen                 nem

A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű                                    igen                 nem

Tartós beteg gyermeket nevelek:                                                      igen                 nem

A betegség megnevezése:……………………………………………………………....

Speciális étrendet igényel:                                                                igen                 nem

 

A gyermeket nyugdíjasként nevelem:                                              igen                 nem

 

A felvétellel kapcsolatos információk:

 

A gyermek felvételét a kötelező beíratási kötelezettség teljesítése miatt kérem:    igen      nem

 

A gyermek felvételét a kötelező beíratási kötelezettség el nem érése előtt kérem: igen      nem

 

A felvétel kért időpontja:…………..év………….hó…….nap

 

A felvételi kérelem előtt a gyermeket ellátó intézmény megnevezése.

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Pákozd 20…………                                                 ……………………………………………

                                                                                                      Szülő /gondviselő

 

 

 

 

Záradék:

A felvételi és előjegyzési naplóba………...sorszámon bejegyeztem.

 

 

 

Pákozd 20……….                                                    ……………………………………………

                                                                                                       Óvodavezető