Nyitnikék Óvoda

 

 

A Pákozdi Nyitnikék Óvodai anyák napi időpontjai

 

Napraforgó csoport: április 27. (péntek)

Katica csoport: május 8. (kedd)

Szivárvány csoport: május 9. (szerda)

Maci csoport: május 11. (péntek)

Pillangó csoport: anyák napja május 7.(hétfő)  /  Évzáró május 18. (péntek)

Méhecske csoport: anyák napja május 4. (péntek)  /  Évzáró május 11. (péntek)

 

pontos kezdésről a csoportokban tájékozódhatnak!

 

Köszönettel

Az óvoda dolgozói

 


 

Pákozdi Nyitnikék Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet

Pákozdi Nyitnikék Óvoda

ÉLELMEZÉSVEZETŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8095 Pákozd, Hősök tere 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása. A konyha üzemeltetése, működtetése, irányítása a hatályos jogszabályok és szabályzatok szerint eljárva. A konyhai dolgozók szakmai felügyelete, a konyha HACCP szerinti működtetése. Árubeszerzés, anyaggazdálkodás, étlapkészítés, tápanyagszámítás, élelmezési kalkuláció, nyersanyag kiszabatok készítése.

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, élelmezésvezetői szakképzettség vagy a 37/2014.(IV.30.)EMMI rendelet 16. § (3) bekezdésében előírt szakképesítés és szakmai gyakorlat

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

   

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelen

1-3 év élelmezésvezetői gyakorlat

Multishool3 számlázási program

WinMenza raktározási program

 

Elvárt kompetenciák:

•    Önálló, precíz munkavégzés, kiváló irányító és szervező készség

         Középfokú Képesítés, Élelmezésvezetői ismeret

         Élelmezésvezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

         B kategóriás jogosítvány

        

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz

végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

hozzájárulás a pályázati anyagban szereplő személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018.július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Miklósné nyújt, a 0630/307-7864-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Pákozdi Nyitnikék Óvoda címére történő megküldésével

(8095 Pákozd, Hősök tere 8. ).

Elektronikus úton Farkas Miklósné részére a nyitnikek.ovi@t-online.hu e-mail címen keresztül

Személyesen: Dublinszki Krisztina 8095 Pákozd Hősök tere 8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok értékeléséről és a kinevezésről az óvodavezető dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 27.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.pakozd.hu – kozigallas.hu - 2018. 05.14.


Pákozdi Nyitnikék Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet

Pákozdi Nyitnikék Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.08.30.-ig közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8095 Pákozd, Hősök tere 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munkához szükséges feladatok ellátása, projekt módszer és alternatív pedagógia ismerete.

Pályázati feltételek:

•       Főiskola, óvodapedagógus szakirány

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

   

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.             

Elvárt kompetenciák:

•  Megbízhatóság, magas színtű csapatmunka előtérbe hejezése, kollágákkal való együttműködés.

        

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz

végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

hozzájárulás a pályázati anyagban szereplő személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Miklósné nyújt, a 0630/307-7864-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Pákozdi Nyitnikék Óvoda címére történő megküldésével

(8095 Pákozd, Hősök tere 8. ).

Elektronikus úton Farkas Miklósné részére a nyitnikek.ovi@t-online.hu e-mail címen keresztül

Személyesen: Dublinszki Krisztina 8095 Pákozd Hősök tere 8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok értékeléséről és a kinevezésről az óvodavezető dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.pakozd.hu – kozigallas.hu - 2018. 05.14.