Nyitnikék Óvoda

Pákozdi Nyitnikék Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet

Pákozdi Nyitnikék Óvoda

ÉLELMEZÉSVEZETŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8095 Pákozd, Hősök tere 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása. A konyha üzemeltetése, működtetése, irányítása a hatályos jogszabályok és szabályzatok szerint eljárva. A konyhai dolgozók szakmai felügyelete, a konyha HACCP szerinti működtetése. Árubeszerzés, anyaggazdálkodás, étlapkészítés, tápanyagszámítás, élelmezési kalkuláció, nyersanyag kiszabatok készítése.

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, élelmezésvezetői szakképzettség vagy a 37/2014.(IV.30.)EMMI rendelet 16. § (3) bekezdésében előírt szakképesítés és szakmai gyakorlat

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

   

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         több év élelmezésvezetői gyakorlat

        Multishool3 számlázási program

WinMenza raktározási program

Elvárt kompetenciák:

•         Önálló, precíz munkavégzés, kiváló irányító és szervező készség

         Középfokú Képesítés, Élelmezésvezetői ismeret

         Élelmezésvezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

         B kategóriás jogosítvány

        

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz

       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

hozzájárulás a pályázati anyagban szereplő személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018.január 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Miklósné nyújt, a 0630/307-7864-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pákozdi Nyitnikék Óvoda címére történő megküldésével (8095 Pákozd, Hősök tere 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54/2017 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

         Elektronikus úton Farkas Miklósné részére a nyitnikek.ovi@t-online.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Dublinszki Krisztina, Fejér megye, 8095 Pákozd, Hősök tere 8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok értékeléséről és a kinevezésről az óvodavezető dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.pakozd.hu - 2017.december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázatz kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A Pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.