Nyitnikék Óvoda

Pákozdi Nyitnikék Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet

Pákozdi Nyitnikék Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8095 Pákozd, Hősök tere 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munkához szükséges feladatok ellátása, projekt módszer és alternatív pedagógia ismerete.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus szakirány

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.             

Elvárt kompetenciák:

•  Megbízhatóság, magas színtű csapatmunka előtérbe helyezése, kollágákkal való együttműködés.

        

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz

végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.Augusztus 03.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Miklósné nyújt, a 0630/307-7864-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Pákozdi Nyitnikék Óvoda címére történő megküldésével

(8095 Pákozd, Hősök tere 8. ).

Elektronikus úton Farkas Miklósné részére a nyitnikek.ovi@t-online.hu e-mail címen keresztül

Személyesen: Dublinszki Krisztina 8095 Pákozd Hősök tere 8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok értékeléséről és a kinevezésről az óvodavezető dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Pákozd Nagyközség Önkormányzata - 2018. július 13.