ÓVODAI BEIRATÁS

Kedves Szülők!

 

Értesítjük Önöket, hogy az óvodások beíratása

2016. április 25-26-27-én

naponta 8 - l6 óráig lesz a Hősök tere 8. szám alatti óvodában.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Köznev. tv.) 45.§ (8) bekezdése értelmében az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A köznevelési törvény 2015. szeptember 1 napjától hatályos szövegezése értelmében a 2015/2016-os nevelési év kezdő napjától azok a gyermekek, akik 2015. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezettek. E törvény értelmében, aki 2017. augusztus 31-ig betölti 3. életévét, az óvodai beíratási kötelezettségének a szülő eleget kell, hogy tegyen.

 

Óvodánkban lehetőség van 2,5 éves kortól is fogadni a gyermekeket (amennyiben szobatiszta). Ezen gyermekek szüleinek jelentkezését is szeretettel várjuk.

 

A beiratkozásra kérjük, hozza magával:

- a gyermek anyakönyvi kivonatát,

- a szülő személyi igazolványát, lakcím igazoló kártyáját,

- a gyermek lakcímkártyáját, TAJ számát.

 

Amennyiben gyermeke elhelyezését más intézményben szeretné megtenni, kérjük, szíveskedjék ezt, bármely elérhetőségünkön jelezni.

 

Pákozd, 2016. 04.19.

     

                                                                                    Tisztelettel:

                                                                                             

                                                                                                               Farkas Miklósné

                                                                                                                  Óvodavezető