Hírek

Hirdetmény

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett Lakosságot, illetve a 2/2017. (IV.2.) számú önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk a településrendezési eszközök módosítása tárgyában lakossági fórumot szervez.

A lakossági fórum időpontja:

2019. szeptember 5-én 14 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Pákozd, Hősök tere 9.

A lakossági fórum napirendi pontja a következő:

A Bella-tó melletti 73/5 hrsz-ú önkormányzati területen tervezett fejlesztések megvalósíthatósága érdekében a településrendezési eszközök módosítása.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül történik.

A tervdokumentáció 2019. augusztus 28. napjától megtekinthető a www.pakozd.hu honlapon, illetve a Polgármesteri Hivatal titkársági irodájában.

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendeletben meghatározott Partnerek élhetnek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2019. augusztus 28-től – 2019. szeptember 13-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a fenti időszakban, a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, indoklással ellátott beadvánnyal lehet.

 

Pákozd, 2019. augusztus 28.

                                                                                                        

                                                                                          Takács János s.k.
                                                                                           polgármester