Hírek

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Pákozdi Polgármesteri Hivatal 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. szeptember 1. napjától 2022. október 30 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8095 Pákozd, Hősök tere 9.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont: pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

A költségvetési számvitellel kapcsolatos feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi gazdálkodási és számviteli feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete és Pákozd Nagyközség Önkormányzata Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, pénzügyi számviteli ügyintéző és/vagy mérlegképes könyvelő végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Regisztrált mérlegképes könyvelő végzettség,
 • Államháztartási könyvelésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • Jó együttműködő készség,
 • Megbízhatóság,
 • Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az 5/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott fényképes önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére visszaküldje, vagy megsemmisítse

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Krisztina nyújt, a 06303946057 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pákozdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8095 Pákozd, Hősök tere 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PAK/2628/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton Dr. Kömüves Hajnalka részére a jegyzo@pakozd.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a beküldött pályázatok alapján szükség esetén személyes meghallgatás után dönt a nyertes pályázó személyéről. Alkalmazás esetén 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Pákozd Nagyközség Önkormányzata honlapja - 2019. július 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pakozd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 19.

Vissza