Hírek

Budapest-Balaton kerékpárút

PÁKOZD
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV,
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI
TERV
MÓDOSÍTÁSA
A BUDAPEST – BALATON KERÉKPÁRÚT
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA ÉRDEKÉBEN