Hírek

Pályázat

Pákozdi Polgármesteri Hivatal

                  

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pákozdi Polgármesteri Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8095 Pákozd, Hősök tere 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítése, föld adásvételi és haszonbérleti szerződések kifüggesztése, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása, ingatlan adó-és értékbizonyítványok kiállítása, egyéb hatósági megkeresések teljesítése, önkormányzati ügyekben jegyzői, polgármesteri feladatok elősegítése. KSH statisztikák készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 -   Magyar állampolgárság,

-    Cselekvőképesség,

 -    Büntetlen előélet,

 -    Középiskola/gimnázium,

-     Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

-     Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-     igazgatási ügyintézői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

-     munkahelyhez közeli lakóhely

Elvárt kompetenciák:

-    önálló munkavégzési képesség, precizitás, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- összeférhetetlenségi nyilatkozat

- részletes fényképes szakmai önéletrajz

- nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére visszaküldje, vagy megsemmisítse

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

           Postai úton, a pályázatnak a Pákozdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8095 Pákozd, Hősök tere 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2313/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző. [MB1] 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  • Pákozd Nagyközség Önkormányzata honlapja – pakozd.hu
  • kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a pakozd.hu honlapon szerezhet.